Bestil Campingpas

Bestilling
Camping Card kan bestilles på nedenstående links. Udfyld blot formularen og du kan printe dit midlertidige campingpas ud efter at betalingen er godkendt. Passet er gældende, indtil du får dit nye pas tilsendt. Det tilsendte pas vil være forsynet med et årsmærke, der er gyldigt for kalenderåret. 

Ansvarsforsikring 
Alle gyldige campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for. 

Campingpas 
Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas. 

Campingpas - grupper
Pas udstedes til institutioner: Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere. 

Fornyelse af campingpas – nyt årsmærke
Hvis du allerede er i besiddelse af et plastickort campingpas fra et tidligere år, kan du blot købe et årsmærke - passet vil herefter være gyldigt resten af kalenderåret. Årsmærket kan bl.a, købes på en af de godkendte campingpladser og på de lokale turistbureauer. 

Køb Europæisk campingpas online

Del denne side