Haven ved Havet

VisitKerteminde gennemfører, i samarbejde med centrale aktører inden for dansk turisme, et storstilet EU-støttet projekt med titlen ”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer”. Projektet, der også inkluderer andre udvalgte kystdestinationer, løber frem til og med 2014. 

Det overordnede fokus er at skabe bedre vækstbetingelser for turismen i Danmarks kystområder. Men udgangspunktet skal tages i dels de enkelte destinationers forskellige kulturhistoriske kontekst og dels i de ønsker og idéer der gives udtryk for lokalt. I Kerteminde er målet at relancere den klassiske badeferie som et attraktivt produkt, der kan tiltrække både nationale og internationale besøgende.