Bestil fisketegn

Fisketegn 

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at kunne fiske i danske fiskevande. Børn under 18 og pensionister må fiske uden det statslige fisketegn. Eneste undtagelse for denne lov er de såkaldte put-and-take-søer. For personer over 65 år gælder sygesikringskort eller kørekort som legitimation for fritagelse for køb af fisketegn. 

Du skal have købt et fisketegn før, du begynder at fiske, og tegnet skal være gyldigt i den periode, hvor du fisker. Fiskerikontrollen tager indimellem stikprøvekontroller, og hvis dit fisketegn ikke er i orden, får du en bøde. 

Fisketegnet gælder et år og koster DKK 185,00. Desuden er der mulighed for at købe dag- og ugetegn til henholdsvis DKK 40,00 og DKK 130,00. 

Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, fx fiskestang og harpun, men ikke med faststående redskaber som fx ruser. 

Personer under 18 og over 65 år behøver ikke et fisketegn, ligesom man normalt heller ikke skal lystfisketegn, hvis man fisker i ørredsøer - de såkaldte "put and take". 

Fisketegnet kan bl.a. købes på alle posthuse, turistbureauer og større grejforretninger i Danmark. Du kan også købe og forny fisketegn online. Det sker på hjemmesiden www.fisketegn.dk

Fiskekort 
For det meste er fiskeretten i søer og vandløb privat, men den bliver tit lejet ud til lokale lystfiskerforeninger. Hvis du ønsker at fiske sådanne steder, skal du, udover det obligatoriske fisketegn, også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Et dagkort koster fra DKK 40-150 og et ugekort fra ca. DKK 100-350. 

De lokale turistkontorer kan give detaljerede oplysninger om ferskvandsfiskeri, og tit udsteder de også fiskekort. Fiskekort vil også kunne fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening. 

På hjemmesiden www.dagkort.dk kan du bestille dagkort, weekendkort, ugekort og årskort til alle tilmeldte fiskevande i Danmark, ligesom du kan finde oversigtskort for hvert tilmeldt fiskevand. 

Naturstyrelsens fiskesteder 
Naturstyrelsen ejer en række fiskeområder, der er frit tilgængelige for lystfiskere. Nogle steder er det gratis at fiske i disse områder, mens du andre steder må betale. Du kan læse mere om disse fiskesteder på Naturstyrelsens side udinaturen.dk.

Del denne side

Køb eller forny fisketegn

Det kan gøres på www.fisketegn.dk