Foredrag i Bæredygtighedens Tegn v/ Asbjørn Riis-Søndergård

Bliv klogere på, hvad du selv kan gøre

Foredrag i Bæredygtighedens Tegn v/ Asbjørn Riis-Søndergård

"Bliv klogere på, hvad du selv kan gøre"

Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19.00 i Festsalen på Kerteminde Byskole.

Der inviteres til en inspirerende foredragsaften i bæredygtighedens tegn, hvor vi skal blive klogere på, hvad vi hver især kan gøre for at leve et liv, der bidrager til mere mental, social og planetarisk trivsel.

Filosof og bæredygtighedsekspert Asbjørn Riis-Søndergård (www.ars17.dk) tager os gennem filosofien og historien bag bæredygtighed og kommer med bud på, hvordan vi alle kan bidrage til at skabe en grøn fremtid med social trivsel inden for de planetariske grænser. Asbjørn er en anerkendt formidler og efterspurgt foredragsholder som formår at inddrage lytterne, så alle kan være med.

Der vil både være plads til de store abstrakte tanker og de helt konkrete tips og tricks, som vi kan sætte i gang allerede i morgen.

Lyt med, når Asbjørn fortæller om, hvordan vi som civilisation på 150 år har forårsaget en katastrofal planetarisk krise og har påvirket klimaet, miljøet og bio-diversiteten på en måde, der truer fremtidigt liv på planeten. Aldrig har vi været så pressede både eksistentielt, socialt og på det planetariske livsgrundlag. Hvor knækkede kurven og hvad kan vi gøre for at rette op på den skævvridning som industrialiseringen har medført, og begynde at leve det gode liv i resiliente og regenerative samfund?

Det er gratis at deltage!

Foredraget er arrangeret af Kerteminde Husflid i samarbejde med Kerteminde Forsyning, Bæredygtighedsrådet og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.