Fortiden & os

Kom og vær med! - arkæologi af hjertens lyst.

Østfyns Arkæologigruppe fortsætter under nyt navn. FORTIDEN & os.

Gruppen får form af en interessegruppe, der som det første lægger ud med en læsekreds med udgangspunkt i Jeanette Varbergs bog, Viking.

Det er tanken, at vi senere vil læse og drøfte andre bøger om historie og/eller arkæologi, hvor vi mødes 3 til 4 gange pr. halvår.
Gruppen samarbejder fortsat med Østfyns Museer – bl.a. med Vikingemuseet i Ladby.

Det er vores ønske at fortsætte det mangeårige, gode samarbejde, som Eigil Nikolajsen har etableret med Østfyns Museer.
Vi vil dermed tilstræbe, at vi i lighed med tidligere år, fortsat får mulighed for at deltage i konkrete opgaver, hvor vi - på initiativer fra Østfyns Museers side - kommer med ud i marken på spændende oplevelser.

Planlagt program for foråret 2021: (ret til ændringer forbeholdes)

04. februar:
Årets gang 2020 på Østfyns Museer v. Claus Frederik Sørensen, Leder af Arkæologisk Afdeling og Vikingemuseet Ladby.

04. marts:
Fortælling om flint v. Kirsten Etlefsen, Deltager i Oldsagsgruppen i Harja samt frivillig ved Østfyns Museer.

01. april:
Bronzealderhøjene ved Kallehavegård, Kerteminde. Vi arbejder på at få en aftale om foredrag om bronzealderhøjene på plads. Der vil tilgå gruppen nærmere besked herom senere.

06. maj:
Rundvisning i Odins Odense og i Jernalderlandsbyen i Næsby. v. Knud Ballesgaard, Aktiv frivillig i Odins Odense, tidligere medlem af Østfyns Arkæologigruppe.

Når det bliver muligt, vil der desuden blive arrangeret en rekognosceringstur til en plads på Fyns Hoved fra vikingetiden, hvor vi skal kigge efter hvæssesten.
Information herom tilgår via e-mail og Harjas hjemmeside: www.Harja.dk

Hvor intet andet er nævnt, mødes vi som tidligere på Kertemine Byarkiv, Strandgade 5, 5300 Kerteminde.

Vi glæder os til gensynet i februar!
Nye medlemmer er velkomne og bedes venligst tilmelde sig hos Leif Tvilum pr. e-mail: leif.tvilum@gmail.com