skip_to_main_content

Fortiden & os

Kom og vær med! - arkæologi af hjertens lyst.

Østfyns Arkæologigruppe fortsætter under nyt navn. FORTIDEN & os.

Gruppen får form af en interessegruppe, der som det første lægger ud med en læsekreds med udgangspunkt i Jeanette Varbergs bog, Viking.

Det er tanken, at vi senere vil læse og drøfte andre bøger om historie og/eller arkæologi, hvor vi mødes 3 til 4 gange pr. halvår.
Gruppen samarbejder fortsat med Østfyns Museer – bl.a. med Vikingemuseet i Ladby.

Det er vores ønske at fortsætte det mangeårige, gode samarbejde, som Eigil Nikolajsen har etableret med Østfyns Museer.
Vi vil dermed tilstræbe, at vi i lighed med tidligere år, fortsat får mulighed for at deltage i konkrete opgaver, hvor vi - på initiativer fra Østfyns Museers side - kommer med ud i marken på spændende oplevelser.

Planlagt program for efteråret 2021: (ret til ændringer forbeholdes)

7. oktober: Bronzealderhøje. Vi arbejder på at få en aftale om foredrag om bronzealderhøje et sted på Nordøstfyn på plads. Der vil tilgå gruppen nærmere besked herom senere.
AFLYST: På grund af en langtidssygemelding ser vi os desværre nødsaget til at at aflyse oplægget om bronzealderhøje d. 7. oktober på Arkivet i Kerteminde. Vi regner med at kunne gennemføre oplægget om flint d. 4. november kl. 1930 - også på arkivet i Kerteminde.

4. november: Fortælling om flint v. Kirsten Edlefsen, Deltager i Oldsagsgruppen i HARJA samt frivillig ved Østfyns Museer.

2. december: Årets gang 2021 på Østfyns Museer v. Claus Frederik Sørensen, Leder af Arkæologisk Afdeling og Vikingemuseet Ladby.

Når det bliver muligt, vil der desuden blive arrangeret en rekognosceringstur til en plads på Fyns Hoved fra vikingetiden, hvor vi skal kigge efter hvæssesten. Information herom tilgår via e-mail og HARJA’s hjemmeside: www.Harja.dk;

Hvor intet andet er nævnt, mødes vi i lighed med tidligere kl. 19:30 på Kertemine Byarkiv, Strandgade 5, 5300 Kerteminde. Vi glæder os til gensynet i september!

Nye medlemmer er velkomne, og bedes venligst tilmelde sig hos Leif Tvilum pr. e-mail: leif.tvilum@gmail.com;

Med venlig hilsen Initiativgruppen Agnete Holm Hvidt, Bente Køster, Leif Tvilum PS.

Også i efteråret vil vi naturligvis være forpligtet til at forholde os til Covid-19 situationen og myndighedernes vejledninger, hvorfor vi som nævnt forbeholder os ret til ændringer. Eventuelle ændringer vil tilgå gruppen ”Fortiden & os” via e-maillisten, samt blive lagt på HARJA’s hjemmeside: www.Harja.dk;