VisitKerteminde

Grundkursus i havkajak

Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp.

Teknisk og praktisk indhold:

 • Ind- og udstigning i kajak ved kyst og bro
 • Vandtilvænning/wet-exit og tømning af vandfyldt kajak
 • Makkerredning efter deltagerforudsætninger
 • Selvredning med pagajflyder
 • Lavt støttetag og lav sculling
 • Drejetag, lavt telemarksving og sideforflytning
 • Stoptag og baglæns roning
 • Effektiv skadesforebyggende roteknik
 • Bugsering af anden kajak
 • Svømme 150 m. med kajak på slæb i åbent hav iført robeklædning

Teoretisk kursusindhold:

 • Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i DanmarkUdstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved havkajakroning
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land
 • Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at du ALTID bærer vest, når du befinder dig på vandet.

Forudsætninger:
Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men vi henstiller til, at du kan svømme minimum 200 meter.

Kursets varighed:
2 dages kursus på minimum 16 timer.

Bevis:
Efter tilfredsstillende deltagelse udstedes IPP2-licens (DKF) og Havkajakroer 1 (DGI).

Kursusform:
Der undervisers efter DKF- og DGI's retningslinjer, hvor man dels vil modtage undervisning i egenfærdigheder og dels arbejder sammen i makkerpar.

Hensigt:
At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand i sommerhalvåret (maj til oktober).

Pris: 1500 kr