Strandtur

Hvilke dyr kan man finde på det lave vand ved vores kyster?
Hvem lever i tangskoven? Hvordan påvirker vi mennesker naturen?
Iført waders går vi på opdagelse på det lave vand i Kerteminde Fjord. Vi betragter dyrene under vandet med vandkikkerter og fanger nogle af dem med fiskenet og rejehove. Under strandturen får eleverne et godt indblik i strandens dyreliv og dyrenes levevis og miljø, ligesom de også stifter bekendtskab med dyr og planters forskellige tilpasninger til de forhold, der hersker på deres levested. Gennem observation og undersøgelse af de indsamlede dyr opnår eleverne kendskab til de forskellige dyr og planter i en fjord samt deres placering og rolle i det lokale økosystem. Derudover får eleverne kendskab til, hvad forurening gør ved en fjord. Afslutningen på strandturen kan være, at eleverne selv præsenterer udvalgte planter, dyr eller dyregrupper; dette lader vi være op til læreren at bestemme

Hvad skal medbringes?
Varmt tøj

Pris
800 kr.

Del denne side

Kontaktoplysninger

Fjord & Bælt

Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 42 00

http://www.fjordbaelt.dk/

 

Varighed

2 timer

Velegnet til

6. klasse
8. klasse 

 

Hvornår er aktiviteten tilgængelig?

Februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november