Har du et projekt, der kan sætte Kerteminde Haven ved Havet på landkortet?

Turismeudviklingspulje

Har du et projekt, der kan sætte Kerteminde Haven ved Havet på landkortet? - så er der mulighed for at søge medfinansiering fra Turismeudviklingspuljen.

Puljen er åben for projekter, aktiviteter og markedsføringsinitiativer, som beviser og understøtter Kerteminde Haven ved Havets fortællinger og identitet. Aktiviteterne skal foregå i Kerteminde Kommune. Der ydes medfinansiering til konkrete projektaktiviteter. Det handler om at skabe yderligere vækst i turisme både på kort og lang sigt.

Puljen er atter blevet en realitet i 2019 på kr. 400.000,-. 

For yderligere informationer omkring fremsendelse af ansøgninger, rammer og vilkår for ansøgningerne se Rammebetingelser og Vilkår 

• Ansøgningsfrist 21. maj 2019 – Styregruppemøde 18. juni 2019
• Ansøgningsfrist 5. september 2019 – Styregruppemøde 3. oktober 2019