Erhverv & Presse

Her kan du finde information for erhvervslivet i Kerteminde Kommune, herunder kompetenceudviklingsforløb, partnerskaber, arrangementer og relevante kontaktoplysninger.

Hjælp til virksomheder i forbindelse med COVID-19

Som en konsekvens af Covid-19 udbruddet og den potentielle krisesituation, som mange fynske virksomheder står overfor, har Erhvervshus Fyn udvidet sit forretningsberedskab. Det betyder, at de under virusudbruddet står klar til at hjælpe virksomheder videre med følgende... Læs mere her

Erhvervsfremme Kerteminde

I Kerteminde Kommune ønsker vi at understøtter iværksætteri, hvorfor nystartede virksomheder og kommende virksomheder tilbydes en række forskellige gratisydelser indenfor netværk, jura, økonomi, sparring og meget mere.

Mødefaciliteter

Skal mødet eller konferencen afholdes i Kerteminde Haven ved Havet? Disse aktører  skaber de perfekte rammer for dig.

Turismeudviklingspuljen

Kerteminde Kommune ønsker at skabe bedre vilkår for erhvervslivet i kommunen. I den forbindelse kommer 2020 til at være et år, hvor en ny struktur for erhvervs- og turismeindsatsen lokalt, skal udarbejdes og implementeres.

Som en del af dette har Kerteminde Kommune foreløbigt valgt indefryse midlerne til TurismeUdviklingsPuljen indtil en endelig politisk afklaring har fundet sted.

Det forventes at TUP midlerne senest i efteråret 2020 vil være afklarede.

Vi beklager de eventuelle gener ovenstående måtte medføre for potentielle ansøgere, og beder om tålmodighed.  

I tilfælde af spørgsmål til ovenstående, står vi fuldt ud til rådighed på: turist@visitkerteminde.dk

Afrapporteringsskemaet

Rapporten skal indeholde en kort og præcis beskrivelse af projektet samt en redegørelse for projektets effekter inden for turismen/oplevelsesøkonomien i Kerteminde Kommune. Rapporten skal indeholde samtlige bilag tilhørende regnskabet for projektet, samt beskrivelse af eventuelle afvigels...

Rammebetingelser og vilkår

Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen foregår. Turismeudviklingspuljen er etableret af Kerteminde Kommunes Turismeudvalg. Puljen administreres af VisitKerteminde som dermed er forpligtet til at afrapport...