Fyns Hoved

Fyns Hoved er et af Danmarks smukkeste steder med mange unikke naturområder.

De sidste kilometer op mod hovedet byder på udsigt til to store og smukke, lavvandede laguner, af hvilke den ene gør Korshavn til en ideel naturhavn. Frugtbar jord og klinter med fed morænejord gjorde, at de tidligste mennesker i Danmark slog sig ned på det nordligste af Hindsholm, hvorfor man finder mange vidnesbyrd om bopladser: østersskaller, flinteflækker og ind imellem stenøkser eller pilespidser. På strandene finder man foruden en mængde forskellige sten, bl.a. porfyrer, kommet med indlandsisen fra Norge, en rigdom af forsteninger, f.eks. de gule vættelys, der er forsteninger af blæksprutters rygmarv.

Fyns Hoved tilhører et meget lille område, der er Danmarks regnfattigste. Det betyder, at der er hyppigere solskin på hovedet, og at der findes planter, der ikke kan klare sig i resten af landet, fordi de kræver fastlandsklima. Landtange Tornen er sammen med det nærliggende Lillestrand gjort til fuglereservat med ideelle livsbetingelser for et rigt fugleliv, og man kan opleve såvel et væld af hav- og vadefugle som rovfugle, f.eks. musvåger og hvepsevåger.

Også andre sjældenheder kan opleves på Fyns Hoved. Som den specielle sommerfugl, Okkergul Pletvinge, de kvækkende strandtudser, eller de fredede krybdyr, snogen og hugormen, som man ikke mindst kan se ligge og sole sig på toppen af Jøvet, men som flygter ved mindste støj, så bliv ikke bange for dem og tænk ikke på at slå dem ihjel.

De specielle naturforhold er også medvirkende til, at Fyns Hoved har et helt specielt lys, der i tidens løb har tiltrukket mange malere, som i kortere eller længere tid har været bosat i Nordskov eller i sommerhusene ved hovedet.

Man kan stadig se rester af tyskernes radar- og befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, og så var det forresten besættelsesmagten, der anlagde den tilkørselsvej, som bruges i dag syd om Fyns Hoved. Vejen gik før krigen nord om, men kunne ikke klare det tunge materiel, som skulle bringes ud på den yderste spids.

Del denne side

Opdateret af:

VisitKerteminde js@visitkerteminde.dk
 

Kontakt

Adresse

Fyns Hoved
5390 Martofte

Telefon

+45 65321121

Fakta

  • Faciliteter

    • Vandreruter
  • Klassifikation

    • Johanneskors

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.591547728109
Latitude : 55.620077297735