©  Foto:

01 | Isætningssted

Isætning fra stenstrand. Parkering på græsstykke lige syd for Kerteminde Roklub. Kør til højre mod roklubben og drej straks herefter til venstre.