skip_to_main_content

01 | Isætningssted

Isætning fra stenstrand. Parkering på græsstykke lige syd for Kerteminde Roklub. Kør til højre mod roklubben og drej straks herefter til venstre.