©  Foto:

04 | Isætnings & pausested

Kølstrup Forsamlingshus.

Isætning & landgang fra sandstrand.

Parkering, Borde, bænk og legeplads.