©  Foto:

09 | Isætning & pausested

Ydre anløbsbro i Munkebo jollehavn. Egnet til kajak-landgang.

Parkering, toilet.