©  Foto:

Cykelrute: Kerteminde - Korshavn - Kerteminde

Cykelruten fra Kerteminde til Korshavn og tilbage til Kerteminde er 55,5 km lang, hvoraf 52,75 km er på asfalteret vej og 2,75 km er på grusvej. 

Se kort over ruten hos Naviki

Kerteminde
Fra Kerteminde cykles mod herregården Hverringe. Det trefløjede barokslot er fra 1790 og omgivet af voldgrave. Arealerne øst for hovedgården er fredede. Det er et smukt landskab med stengærder, stynede poppelhegn og enkeltstående træer i markerne, som mod kysten går over i strandenge og overdrev. 

I landsbyen Måle finder man uspoleret landsbystruktur og tilmed mange velbevarede bindingsværks-huse og -gårde. Giv dig tid til en kort afstikker til den gamle restaurerede vindmølle i Viby. Som så mange andre vindmøller ligger den smukt i landskabet, med god udsigt derfra. Herfra cykles ud til Bøgebjerg Strand, hvor man kan betragte et overdrevslandskab kaldet Bjørnens Krat. Der er informationstavle ved området. Kyststrækningen afløses af et mindre skovområde, hvor der om foråret kan ses træk af bl.a. rovfugle. 

For cyklister er turen fra Martofte til Fyns Hoved desværre ikke altid lige behagelig. Der kan være ret tæt biltrafik, både med- og modkørende, på denne den eneste vej til og fra Fyns Hoved. Vurdér derfor på din vej til Martofte, om du/I har lyst til at cykle det sidste stykke. Fyns Hoved er absolut seværdig med sit specielle landskab og smukke udsigt i klar vejr over hav og land. Men vær endvidere opmærksom på, at de sidste par kilometer helt op til "Hovedet" foregår uden cykel og til fods. 

Vælger du i Martofte at fortsætte nordpå, kommer du snart til oldtidsmindet Mårhøj, der rummer Fyns største etkammerjættestue. I højen findes efter en 7 m. lang indgang et næsten mandshøjt ca. 10 m. langt gravkammer med syv overliggersten. Jættestuen er bygget af bønder ca. 3000 år f.v.t. 

Fyns Hoved 
Fra Mårhøj og nordpå til Fyns Hoved cykler man på halvøens 'ryg' og har glimrende udsigter ud over Storebælt og Lillestrands mange småøer og vige. Hele det nordlige Hindsholm er et vigtigt yngleområde for fugle. F.eks. findes her Fyns eneste yngleplads for tejster. Området er desuden rasteplads for mange trækfugle, f.eks. alke, lommer og lappedykkere. 

Fyns Hoved er et bakket overdrev med stejl erosionskyst mod vest og blide udligningskyster mod øst Den højeste pynt er Baesbanke, eller blot 'Hovedet', som de lokale kalder den, og herfra har man i klart vejr udsigt til Sjællands og Jyllands kyster, store dele af Hindsholm, Odenseområdet og endelig Samsø og Æbelø i Kattegat. Det nordlige Hindsholm hører til Danmarks mest nedbørsfattige områder, hvilket afspejler sig i de mange varme-elskende og tørketålende plante- og insektarter. Man kan være heldig fra Hovedet at få øje på sæler og marsvin i Kattegat. Området er endvidere et vigtigt sted for trækfugle, specielt om foråret. 

Efter besøget på Fyns Hoved cykler du tilbage til Martofte. Ad Rute 41 drejer man nu vestover ad Rute 42; men bemærk også alternativet på cykelkortet, nemlig cykelstien (grusvej det meste af vejen) Martofte - Mesinge. Stien følger det tidligere jernbanespor på Drigstrup-Mesinge-Martofte banen. Rute 42 følger vandet en del af vejen og er derfor attraktiv for mange.