©  Foto:

Dalby Kirke

Dalby Kirke

Dalby kirke kaldes "Sct. Peders Kirke". Den ældste del stammer fra romansk tid af utilhugget kamp med kvadersokkel. Senere (15-1600) forlænget mod vest, tårn og våbenhus tilbygget. Kendt for sit smukke interiør og inventar fra ca. 1580-1630. Foran tårnrummet (tidligere Brockdorff'ernes familiebegravelse) en pragtfuld rokokodekoration.

Altertavlen fra 1633 har billeder i alle felter, fra højrenæssancen altid malerier, som senere også er udskårne relieffer, som det bl.a. ses her i Dalby.

Tårnet er bygget til i begyndelsen af 1500-årene, og har for nordfynske kirker særlige kendetegn cirkelblændinger. Tårnet blev sidst i 1700-årene gravkapel med pompøs udsmykket indgangsportal fra kirkens skib,  øverst med en stor heraldisk dekoration. Her har stået 19 kister bl.a. med personer fra Brockdorff-slægten. Kirken har smukt træskærerarbejde i renæssancealtertavlen fra 1633, den lidt ældre prædikestol og præste- og degnstol er fra 1588.

Også kirkens indgangsdør fra våbenhuset er rig på gammelt træskærerarbejde.