©  Foto:

Emauskirken

Emauskirken er valgmenighedskirke i Kerteminde med filial i Dalby. Den er opført i 1868 og indviet 24. januar 1869. Den er bygget efter tegning af bygmester Hansen, Svendborg.

Kirken er opført i gule mursten i korsform med takkede gavle og tårn.

Altertavlen er af J.P. Bless fra 1869 og forestiller diciplene i Emaus efter Marstrands maleri fra Fåborg kirke. Fin granitdøbefront.

Omkring kirken er et haveanlæg, hvori også præsteboligen er opført.

En mindeplade er opsat i Kirkemuren ud til gaden. Den er til minde om Ole Henrik Svane fra 1814-1825. Han var en central person i den gudelige vækkelse på Kertemindeegnen, en nær ven af Christian Madsen, Bregnør. (Mindesten ved Drigstrup kirke)