Foto af en asfalteret sti med grønt græs omkring og orange trætoppe, fordi solen lyser efterårets trækroner op.

Rød Kløversti Langeskov

Foto: Erhverv & Turisme i Kerteminde

Se Langeskovs skønne omgivelser, når du går på den røde kløversti. På den røde kløversti kommer du forbi Nonnebo og Birkende.

På den røde kløversti i Langeskov kommer du vor der bl.a. ligger et gartneri, og gennem hyggelige Birkende. I Birkende er der overnatningsmulligheder, og du kan høre historien om munken og bysbarnet Hans Tausen.