Kertinge nor/Kerteminde fjord

Foto: VisitKerteminde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

5300 Kerteminde

Kontakt

E-mail:turist@visitkerteminde.dk

Telefon:65321121

Randmorænen -  Munkebo Bakke – Degnehøj – Svanehøj – er dannet under sidste istid (Weichel) hvor Bælthavsgletcheren lavede denne rand af materialer fra Kertinge Nor/Kerteminde Fjord.

Fjorden/Noret dækker et samlet areal på 8.5 m2, der er en gennemsnitlig vanddybde på 2 m, og maxdybde på 8. m. Fra starten ved Langebro i Kerteminde og til bunden er der knap 10 km.

Tidevandets skiften medfører en vandføring på typisk 100 m3 – i sekundet – ved fjordmundingen.

Vandmanden forekommer i meget stort antal. Tætheden midt på sommeren er helt oppe på 250 individer pr. m3. Denne mængde gør, at vandmændene sulter, og bliver derved ikke særlig store.

Af andre dyr og fisk kan nævnes hundestejle, lerkutling Europæisk ål, sort kutling, brisling, ålekvabbe, tangnål og skrubbe samt hvirvelløse dyr som rejer, muslinger, børsteorme, strandkrabber og søpunge.

Har man lyst til at lære mere om havets dyr, så kan et besøg på Fjord og Bælt anbefales.

Denne mænge dyr er medårsag til, at der er en stor mængde fugle: Edderfugle, svaner, skarver, måger og fiskehejrer kan ses.

På sydsiden af Kerteminde Fjord ved Ladby blev der i 1935 udgravet Danmarks eneste vikingeskibsgrav. Og verdens eneste skibsgrav fra vikingetiden, hvor skibet stadig ligger på sin oprindelig plads. Fra samme tid kan nævnes, at der ved Snekkeled ved Skålholm er fundet en pælespærring, som skulle forhindre plyndringer fra søsiden ved Munkebo.

Og i bunden ved Dræby har der været et træksted mellem Kertinge Nor og Odense Fjord. I vikingetiden var der ca. 300 meter mellem disse to fjorde i vikingetiden.

I bunden af Kertinge Nor ligger den lille ø Galgeholm. Gys og gru kan man sige. For indtil 1578 var der faktisk et rettersted her, Der er fundet rester af fundamentet ovenpå en oldtidsgrav.

Der er også at berette, at der var tanker om at inddæmme Kertinge Nor, hvilet Krigsministeriet dog forhindrede i 1870'erne, der var et for dyrt og for stort arbejde. Og heldigvis for det kan man sige.

Eller kan man ved Langebro i Kerteminde ved lavvande se en lille ø: Melen, eller som den blev kaldt tidligere,  Middelgrund. Der vides ikke helt, hvornår den er opstået, men ses på kort fra starten af 1800-tallet. Med stor sandsynlighed dannet ved sammenslemning af materialer da man byggede Langebro. Har tidligere være en del større, men er nu på vej tilbage i fjorden.

Melen husede i 1901 en fest for Frelsens Hær i 3 dage. Og har også tidligere været brugt til Sct. Hansbål.

Tag dig tiden og tag en betagende og flot cykel- eller kajaktur rundt om Kerteminde Fjord/Kertinge Nor. Hvor turen foruden smuk natur også byder på eks. Kertinge Kirke, Slottet Ulriksholm og skoven ved Ulriksholm hvor du, hvis du ser godt efter, kan se en par bronzealderhøje.

Tekst og fotos: Tonny Jack Nielsen – tjn.natur.dk – undervandsfoto: Tue Skovgaard Larsen, Fjord & Bælt 

Adresse

5300 Kerteminde

Sidst opdateret af
VisitKerteminde