©  Foto:

Koldkrigsbunker Kerteminde

Koldkrigsbunkeren er en unik tidslomme fra den kolde krig - en hemmelig underjordisk atomsikret kommandocentral.

KERTEMINDE KOMMMANDOCENTRAL: Koldkrigsbunker Kerteminde.
Mange biler og gående har hver dag siden 1968 passeret direkte forbi uden at vide, at her var der noget hemmeligt under jorden.

Kommandocentralen under Byskolen blev bygget og taget i brug i 1968, hvor Den kolde Krig mellem øst og vest rasede. Bunkeren husede ledelsen af det civile beredskab i Kerteminde kommune. Tilstedeværelsen af dette anlæg var en beredskabshemmelighed - og derfor ikke noget der skulle omtales i offentligheden.

Civilforsvarsberedskabet skulle med kort varsel kunne træde til i tilfælde af f.eks. et WAPA-angreb på Danmark eller NATO. I det sikre anlæg under skolen kunne de udvalgte specialister fra beredskab, politi og kommune koordinere rednings- og hjælpeindsatsen i kommunen, så den nødvendige assistance og hjælp fra politi, CF Korps, brandvæsen, ambulancer og specialister blev sendt ud til de steder i Kerteminde Kommune, hvor der var brug for hjælp. De hemmelige anlæg kunne i løbet af få timer gøres klar og bemandes, hvis Danmark blev angrebet af kampstyrker fra Østblokken.

Kerteminde KC var en del af et stort hemmeligt netværk af kommandocentraler og andre overordnede krisestyringsanlæg og -bunkere over hele Danmark. I alt fandtes der over 100 af dem i landet, og de ni af dem lå på Fyn. 

Kerteminde KC er lidt over 200 m2 stor og er en unik historisk tidslomme, der står helt original og funktionsdygtig. Bunkeren var selvforsynende med egen nødstrømsforsyning og vandforsyning. Man kunne filtrere luften ren, hvis der blev brugt Atomare- Biologiske-Kemiske våben. Bunkeren havde et stabsrum, signalrum, opholdsrum og toiletter. Det var fra denne bunker, at der blev trykket på knapperne til sirenerne, der lød hver onsdag kl. 12 i Kerteminde frem til 1993.

Åbningstider

Forårssæson 2024

  • Lørdag den 6. januar kl. 11-14
  • Lørdag den 3. februar kl. 11-14
  • Lørdag den 2. marts kl. 11-14
  • Lørdag den 6. april kl. 11-14

Sommersæson 2024

  • Fra den 4. maj til den 3. august: Alle lørdage kl. 11-14
  • Fra den 3. juli til den 7. august: Alle onsdage kl. 19-21

Vintersæson 2024

  • Lørdag den 7. september kl. 11-14
  • Lørdag den 5. oktober kl. 11-14
  • Lørdag den 2. november kl. 11-14
  • Lørdag den 7. december kl. 11-14


Der er mulighed for at arrangere rundvisning for grupper og skoler. Kontakt belljps@hotmail.com

Entreen er gratis.

 

Adgangen til den underjordiske bunker kan være en udfordring for folk der er dårligt gående.