Nordskov Enge

Foto: VisitKerteminde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Fynshovedvej

5390 Martofte

Kontakt

Telefon:65321121

Nordskov Enge har siden sidste istid gennemgået en større forvandling.
Nordskov Enge har tidligere været en lavvandet fjord og senere strandeng.
For mere end 200 år siden byggede bønderne i Nordskov et dige mod Storebælt og omdannede engene til ferske græsningsarealer for husdyrene.
I 1929 blev området tørlagt og brugt til opdyrkning. I 2005 indledtes arbejdet med at føre det 26 ha. store Nordskov Enge tilbage til sin nuværende natur med sjapvand, fugtige enge og tørre overdrev til gavn for sjældne dyr og planter.

Adresse

Fynshovedvej

5390 Martofte

Sidst opdateret af
VisitKerteminde