©  Foto:

Rønninge Mose

Rønninge Mose er et ca. 11 ha stort moseområde syd for Langeskov

Mosen er en del af et stort mose/søområde som bl. a. også omfatter Maries Minde Mose, Nonnebo Mose, Lavindsgaarde Mose, samt Røjerup Mose som indtil motorvejen kom på tværs i 1980 var en del af Rønninge Mose.

Moseområdets historie

Hele dette store moseområde  blev dannet under den sidste istid som et såkaldt dødeislandskab. Da isen trak sig tilbage, efterlod den store klumper is huller i landskabet, og derved blev moserne og søerne dannet.

Historiske fund i mosen

Gennem diverse undersøgelser er der konstateret mange fund fra stenalderen i området såsom spor af bopladser og en del økser, både stenøkser og hjortetaksøkser.

Som et kuriosum blev der i 1942 fundet en stammebåd på 2.6 m. dateret til 3950 – 1701 f.Kr. Da båden var i meget dårlig stand blev den aldrig taget op. Så den ligger stadig i mosens dyb.

Gennem mange tider, lige fra bronzealderen og til både 1. og 2. verdenskrig har der været skåret tørv i mosen.

Området har ifølge gamle kilder altid været brugt til fiskeri. Aborrer, ål, suder og andre fisk er kommet på middagsbordet.

Tips til en tur i mosen

Tag turen fra Bytoften (eller gennem Rønninge og Mosevejen) ud gennem mosen og lad dig betage af den storslåede natur. Uden den store fantasi kan man sagtens drømme sig tilbage til det stenalderfolk, som boede her for ca. 6000 år siden.

Selve mosen er desværre ikke velegnet for dårligt gående. Har det regnet meget, er det næsten umuligt at komme ad stien. For alle tilfældes skyld, husk de vandtætte støvler!

Foto og tekst: Naturguide Tonny Jack Nielsen.