©  Foto:

Schelenborg Gods

Schelenborg har historie så langt tilbage som 1200 tallet.

Schelenborg gods har en lang historie der daterer helt tilbage til 1200-tallet, hvor den hed Eskebjerg. I dag rummer Schelenborg gods 529 HA, hvor det meste bliver brugt til ager.

Godsets Historie
I 1200-tallet, var det den kendte danske marsk, Stig Andersen, som ejede Schelenborg, dengang det hed Eskebjerg. Marsk Stig tilhørte den berømte adelsslægt Hvide, derudover var han en del af de betydningsfulde mænd, som blev dømt for ”Kongemordet” i Finderup Lade. Dette gjorde, at han måtte flygte fra landet og dermed også hans godser, deriblandt Schelenborg.

Det var ikke før 1308, at godset kom tilbage i Stigsen hænder, da Erik Menved gav godset til Marsk Stigs søn. Herefter har det været i denne families hænder frem til 1370erne, hvor ejerforholdene efterfølgende har været noget usikre indtil 1423, hvor godset tilhørte Kronen.

I 1603, magtskiftende Kronen godset til Axel Brahe, som var bror til den danske astronom Tycho Brahe. De næste mange år var det i Brahe familien, hvor det i 1664 og 1667 blev solgt til Erik Krag. Krag var på dette tidspunkt en af tidens mest betydningsfulde embedsmænd. I 1671, solgte Krag gården til Friedrich von Vittinghof. Her fik gården sit nye og nuværende navn; Schelenborg. Det var igennem Friedrich von Vittinghof at Schelenborg kom i Brockdorff families eje, da Charlotte von Vittinghof arvede gården af sin far og Charlotte var gift med Schack von Brockdorff. Herefter har Scheelenborg været i Brockdorff eje i mange årtier. Under Brockdorff eje, skete der mange ting ved Scheelenborg, blandt andet gennemførte Fredrik Carl Vilhelm Niels Adolph Karabbe Juel-Brockdorff frasalget af det sidste fæstegods. Derudover, i 1923, overgik baroniet til fri ejendom, hvilket medførte at en stor del af jordtilliggendet blev udstykket til husmandssteder.

I 1982 blev Schelenborg solgt til Kjeld Kirk Kristiansen som har stiftet Schelenborg Gods Aps. I 1993, blev stutteri Ask startet med avl af springheste, hvor navnet stammer fra Schelenborgs tidligere navn ”Eskebjerg”. Ud over stutteri med avlsheste, så er Schelenborg et aktivt landbrug og med sine 529 HA, er der masser af