©  Foto:

Sybergland

Naturområdet Sybergland i udkanten af Kerteminde by indbyder til forunderlige naturoplevelser.

Er du glad for naturen, den friske luft og friluftslivet, vil du elske Sybergland. Spis frokosten ved en af de mange bænke i området, tag skoleklassen med og afhold undervisning i de nye læringsmiljøer, eller tag en overnatning i shelter.

Til dig og til naturen

Overalt i Sybergland er der offentlig adgang. Sybergland er delt op i et rekreativt område med gode stier, bål- og shelterplads og et naturområde med ferske enge, hvor naturen skal have lov at udvikle sig. En nyskabt sø giver liv til begge områder.

Der er adgang til naturområdet via klaplåger, men der er ikke anlagt stier. Man skal være opmærksom på, at der er kreaturer, som græsser i naturområdet.

Praktisk fodtøj anbefales, hvis man ønsker at gå ind i naturområdet. Overalt i Sybergland skal hunde være i snor.

Parkering kan ske ved Gedskovvej 50, 5300 Kerteminde.

Historien bag Sybergland

Sybergland er et genetableret naturområde, som indtil 2012 var et område drevet som traditionelt landbrugsland.

Kerteminde Kommune har i mange år haft et ønske om at genskabe et rekreativt naturområde tæt på byen. I 2012 overtog kommunen dette 72 ha store område, og i dag står Sybergland klar til at bruge og nyde.

Området er navngivet efter en af de store Fynbo-malere Fritz Syberg (1862-1939), der boede i Over Kærby, og som fandt stor inspiration til sine malerier i det bakkede landskab omkring byen.

Tårup Strand – fra fjord til kornmark

Sybergland er en central del af Tårup Inddæmmede Strand, som var en fjordarm til Odense Fjord, inden den blev inddæmmet i 1812. 

Oprindeligt var området en lavvanddet fjord, som gik mellem Hindsholm og Fyn. I 1812 blev området i inddæmmet, så området kunne dyrkes. De første mange år var her ferske enge og kreaturgræsning om sommeren. Det betød, at der opstod et rigt plante- og fugleliv og masser af motiver for bl.a. for malerne Fritz Syberg og Johannes Larsen.

I midten af 1920'erne havde man udviklet så effektive pumper, at Tårup Strand kunne drænes fuldstændigt, og nu kunne her dyrkes korn. Dermed forsvandt eng- og vadefuglene. Det er det gamle englandskab fra før 1926, som har været inspirationen, da Sybergland skulle formes.

Læs mere i folderen om Sybergland