turismens venner logo

Turismens Venner Kerteminde

Foto: turismens venner

En forening til gavn og glæde for alle!

 Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling i september 2011 af VisitKerteminde og en gruppe ildsjæle. Turismens Venner er en forening, der udelukkende drives af en fælles lyst til at gøre en forskel. Lysten til at understøtte og udvikle ideer fra tanker til handling i samarbejde med bl.a. VisitKerteminde.

Hvem er vi?
De fleste af os har forladt arbejdsmarkedet og vi har overskud og erfaringer og tid – som regel da! Men vi er også flere og flere yngre medlemmer i foreningen. Alle er velkomne uanset alder, baggrund, bopæl osv. Vi er vidt forskellige og har enorme ressourcer. Hver især kan vi noget, og samlet kan vi rigtig meget.

Vi er ikke en kommerciel forening, men en frivillig forening tilknyttet vores lokale turistbureau i Kerteminde kommune. Vores arbejde skal altid være til glæde for den enkelte og ”indtjeningen” anvendes til sociale oplevelser for foreningens medlemmer.

Hvordan bevarer vi lysten?
Vi skal have rammer, der giver os mulighed for at udvikle, synliggøre og fremme glæden ved livet i Kerteminde Haven ved Havet, som rækker fra syd ved Rønninge og Langeskov til nord ved Fyns Hoved. Alle frivillige opgaver er vigtige set i en sammenhæng og ethvert spinkelt initiativ, som oplever anerkendelse og opmuntring, vokser med ubegribelig stor hastighed.

Vi ønsker at opleve anerkendelse af vores arbejdsindsats.

Vi vil være katalysator for den gode udvikling, men vi vil ikke være en del af den politiske nedskæringspolitik, hvor opgaver flyttes fra kommunen og over på de frivilliges hænder. Vores arbejde lever af lyst og vil dø af pligt!

Hvad får man ud af at investere i os?
En investering i den frivillige hjælp er lig med en investering i en bedre kommunal fremtid for os alle – små som store. Det er en forudsætning for løsning af opgaver og udvikling af ”underskoven”, at vi føler os værdsat og respekteret for de små og større opgaver, som vi påtager os. Turismens Venner er en forening hvor vi hygger og har det godt sammen. Vi vil gerne udfordres og påtager os gerne opgaver, såvel lokalt som regionalt, såfremt det økonomiske grundlag er på plads. Vi hjælper til gratis, men vi kan ikke påtage os driftsudgifter, der er forbundet med f.eks. fremstød ved messer, kørsel, på torve eller ved markeder.

Kontakt ETKerteminde på +45 65321121 hvis du vil være en del af Turismens venner