VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Andresens gård – En renæssancebygning

I 1746 skriver sognepræst Oluf Bagge :

”Gårdene og husene her i byen er næsten alle gamle og antikke, thi Gud har bevaret denne liden by fra ildebrand i så lang tid, at ingen som nu lever, kan erindre, her har været nogen skadelig ildebrand i Kerteminde. Derfor husene næsten overalt er gamle, så der findes over dørene på mange af dem årstal af 1600 og noget derover, ja på et hus i Vestergade findes det årstal 1584.

Endnu omkring 1850 skulle Kerteminde i udpræget grad bære præg af det rige og solide renæssancetids byggeri i byen, ikke mindst fra første halvdel af 1600-tallet, og noget er lykkeligvis fortsat bevaret. Andresens gård, Langegade 5 – 7, er en af de bygninger.

Proviantgården Langegade 5 knejser med sit 3-etages udkragede , renæssancebindingsværk. Da bygningen blev opført o. 1590 var sydsiden øjensynlig facaden. Her løb det smalle stræde ned til havnen. Stedet giver os stadig en fornemmelse af Kertemindes massive havnekvarter omkring 1600.

Fra Kertemindes pakhuskareer, gårdparti fra Langegade 5 – 7. Bagerst Proviantgården og til højre for den en magasinbygning fra o. 1640 nu blot i en etage. Det karakteristiske mansardtag gav dog plads til en ekstra korn-loft etage.

Storkøbmand Emil Andresen etablerede sig  i Langegade 5 – 7 i 1884. Foruden korn, foderstoffer og kolonial var forretningen baseret på handel med salt, kul, koks og æg. 

Købmandsforretningen på hjørnet af Langegade og Vestergade, som den så ud da Emil Andresen overtog den. I 1896 blev bygningen forhøjet med en etage.

Et eksempel på en købmandsbutik: Købmand Hans Christensen grundlagde sin forretning i Langegade 3 i 1875. Den er formentlig bygget o. 1600. Med sin placering ud til havnepladsen og sin lange hovedhusfacade var det en af byens markante ejendomme. Den er fotograferet i 1894, to år før den brændte.

Andresens gård er  renoveret omkring 2000 og den smukke ejendom huser nu en lang række virksomheder. Den brolagte gårdsplads kan også fungere som markedsplads.