skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Geels å og Natura 2000

Opland
Åen udspringer syd for motorvejen, løber under denne og ud i moserne ved Nonnebo. Kort efter udløbet fra moserne starter det14,4 kmlange tidligere amtsvandløb, der udmunder i Odense Inderfjord.