skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Hans Tausen

Hans Tausen var en dansk gejstlig og reformator, senere biskop i Ribe, han oversatte Biblen til dansk og er kendt som "den danske Luther".