VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Hans Tausen

Hans Tausen var en dansk gejstlig og reformator, senere biskop i Ribe, han oversatte Biblen til dansk og er kendt som "den danske Luther".

Hans Tausen blev født i Birkende i 1494 af Markor og Karen Tausen. Markor var enten smed eller bonde, og tilhørte med stor sandsynlighed lavadelen.

Han døde i Ribe 11. november 1561

Rygtet vil vide, at Hans Tausen ikke ville gå i sin fars fodspor, han ville hellere læse bøger og studere. Derfor løb han som 12 årig hjemmefra, og efter nogle år i forskellige skoler blev han optaget som munk i johanitterklosteret i Antvorskov på Sydvestsjælland.

Man forstod på klostret, at den unge munk var højt begavet, og derfor blev han flere gange sendt til Tyskland for at studere. Han kom blandt andet til Wittenberg, hvor han hørte reformatoren Martin Luthers forelæsninger. Tausen blev optændt af de nye tanker, og da han efter halvandet år i Wittenberg blev hentet hjem til Antvorskov Kloster, havde han svært ved at holde mund med det.

I påsken 1525 holdt Tausen en prædiken i Antvorskov Klosterkirke, hvor han hævdede, at et menneske bliver frelst alene ved tro på Kristus og ikke ved fromhedsgerninger. Det var det centrale punkt i Luthers lære.
Denne prædiken blev begyndelsen på en voldsom forfølgelse af Tausen. Han måtte flygte fra klosteret, men blev fanget og smidt i fangehullet.  Det knækkede dog ikke Hans Tausen.

 Senere samme år blev Tausen flyttet til et fængsel i Viborg, hvor han ufortrødent begyndte at prædike for en mængde mennesker, der samledes udenfor under hans fængselsvindue. Trods sin oprørske opførsel blev Tausen efterhånden ven med den lokale klosterprior, som satte ham på fri fod og endda lod ham prædike i klosterkirken hver søndag eftermiddag efter den almindelige gudstjeneste

Det var under Hans Tausens ledelse at reformationen blev gennemført i Danmark. I 1536 foranledigede Christian  d. 3. at de danske katolske bisper blev arresteret, og fik deres ejendomme beslaglagt. Hermed var vejen banet for lutherdommens endelige overtagelse af Danmark.

Hans Tausen blev 1538 -1542 lærer for præsterne i Roskilde, og fra 1542 til sin død var han biskop i Ribe. Hans Tausen oversatte Bibelen til dansk og skrev en samling af prædikener, der blev udgivet. Han skrev også enkelte salmer, nogle af dem findes stadig i salmebogen.