skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Bierne Mølle

For 1000 år siden blev de første vandmøller bygget i Danmark. Der var ingen opstemning af vandet, og møllehjulene var strømhjul. Efterhånden blev der stillet større krav til møllebygerne, da først munkene efter år 1100, senere kongen og adelen, begyndte at bygge møller. Kun stormænd kunne