VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Bag ved gaderne

Forhusene

Den gamle bys hovedgader fremstår som harmoniske gadeforløb med oftest smalle huse i 1 – 2 etager  med facader i pudset murværk, mure  og enkelte endnu i bindingsværk. 

Farverne er meget afdæmpede. Før 1800 var stort set alle ejendommene i bindingsværk, bortset fra kirken og det grundmurede hus ( Toldboden). De store købmandsgårde prægede hovedgaden. Midt i 1800’tallet ophørte købstadsprivilegierne. Med grundloven i 1849 fik vi folkestyre. Specialbutikker dukkede op i Langegade ned mod havneområdet og i den østvendte del af Vestergade.

Før bilismens tid var der stille og kun få mennesker på gaden. Ind imellem kom et hestetrukket køretøj forbi. 

Baggaderne

Til rækkehusene er der oftest særdeles lange, men smalle parceller. Til de store gårde/ejendomme naturligvis bredere parceller. Her på bagsiden af husene er bindingsværket endnu almindeligt. Der er ofte en mangfoldighed af baghuse, udhuse og gamle værksteder, carporte eller garager til biler. Havernes udformning er forskellig fra ejendom til ejendom. For enden af parcellerne forløber den oftest smalle bagvej, smøge, stræde.  Ved Langegade blev baggaderne senere til hovedgaderne Strandvejen og Skolegade. Men endnu fornemmer man ved grundig iagttagelse baggadernes helt anden udseende og funktion end hovedgaderne.

Endnu i 1800’tallet var der gårde i Langegade og Vestergade med husdyr som heste, køer, får, grise og høns. Haverne var nyttehaver og ikke prydhaver. Til en gård hørte en eller flere haver. Gårdene var oftest selvforsynende med fødevarer. Der var staldbygninger bag forhusene. Livet må primært have foregået ud mod baggaderne, og ikke ud imod den pænere bygade.

Reberbanen

Reberbanen er baggaden til huse  i Vestergade og Fiskergade. Den har fået navn efter at der her var en bane til at lave tovværk. Andre baggader som ved Tværgade og ved Havnegade ovre på Feden er uden officielle navne. Mange af husene i Fiskergade og Tværgade er bygget af fiskere i de gode tider for fiskeriet sidst i 1800’tallet. Baghuse og haver har været præget af fiskeriet, måske har der været rygning af fisk.

En tur igennem byens baggader er en oplevelse i sig selv. Over dem alle stråler baggaden Lillestranden. Se den på den blå rute