VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Kroerne i Langeskov

Tornskovkroen

Helt tilbage i 1679 havde Langeskov en Kgl. Privilegeret Kro.

Priviligeringen blev givet af Kong Christian V til Knud Urne Sivertsen af Juelskov.

Formålet var at sikre den rejsende nødtørftig spise og drikke. Dette være sig både for mennesker og heste.

Kroen lå ca. midt mellem Odense og Nyborg ”På et lidet enemærke – Tornskov kaldet” - deraf navnet Tornskovkroen.Kroen lå, hvor nu Truelsholm ligger, Odensevej 37.

I 1731 overgik kroen til Rønningesøgård.  Dette kunne være en god forretning, idet kroen årligt skulle erlægge 400 rigsdaler sølv til Rønningesøgårds ejer. Kroen kom herefter til at hedde Langeskov Kro. Samtidig fik General Løvenhjelm til Vejrup i 1687 krobevilling til ”Den lille Kro” i Skiftehuset. Odensevej 33.

Begge kroer blev benyttet af dag- og postvogne, som nød godt af kroernes privilegier, som betød, at man måtte brygge sit eget øl, brænde sin egen brændevin og drive mejeri- og bagervirksomhed.

Men som Pastor Bendz fra Rønninge skriver: Det var ønskeligt, at alle kroer, ligesom denne var langt fra byerne, da ville de ikke være så ødelæggende for bondestanden.

På samme tid hørte Ullerslev krobevilling ind under Langeskov Kro, og skulle derfor betale en afgift til ejerne af denne.

Med jernbanens komme i 1865 blev underlaget for kroens drift ringere. Dette bevirkede, at Anders Andersen, som havde Langeskov Mejeri, købte kroen i 1905 og rev den ned og brugte nogle af byggematerialerne til at bygge Truelsholm, som siden brændte.

Langeskov Gæstgivergård

Christian Hansen meddeltes 9. juli 1892 kgl. bevilling til at drive gæstgiveri i ejendommen Jernbanegade 6.

Kroen ændre siden navn til Langeskov Kro.

Kroen blev i 1954 købt af møbelhandler Jens Lindholm Christensen som flyttede sin møbelforretning fra Jernbanegade 20 til de større lokaler i nr. 6. 

Langeskov Kro

Tidligere Landevejskroen, beliggende Odensevej 16 er opført i 1927.

Blev i 1976 om og tilbygget,. Værelsesfløjen er fra 1987.