skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Kroerne i Langeskov

Tornskovkroen

Helt tilbage i 1679 havde Langeskov en Kgl. Privilegeret Kro.

Priviligeringen blev givet af Kong Christian V til Knud Urne Sivertsen af Juelskov.