VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Granitskulptur af 3 piger

Af kunstneren og biilledhuggeren  Otto Pedersen, Odense i 1969.

Uddannet kleinsmed og kunstsmed fra Teknisk Skole i Odense . Autodidakt som billedhugger.

 *19.10.1902 i Odense, død 2.8.1995 .

Otto Pedersen blev interesseret i træskærerarbejdet gennem sin bror Thorvald Petersens læremester Niels Bang. Allerede i sine tidlige arbejder var det træet, han benyttede til sine karakteristiske tynde kvindefigurer.

Men han arbejdede også i granit, og her fik skulpturerne et helt andet udtryk, idet massen og det kompakte blev understreget. Hos Otto P. var materialernes egenskaber i udpræget grad bestemmende for skulpturernes udformning. Han interesserede sig fortrinsvis for den naturalistiske kvindefigur, men benyttede ikke model. Både på grund af materialet og den manglende model har hans træfigurer en vis grad af digtende abstraktion over sig. Når han en sjælden gang anvendte manden som motiv, var det almindeligvis som ledsager og medspiller til en feminin anden part.

Af øvrige grantiværker (Odense)  kan navnes: Moder og barn - Hjørnet af Grønløkkev. og H.C. Ørsteds Gade. Smeden - Smedenes Andelsboligforen. Østerbæksvej. Moder og barn -  Hjallesev. Moder og barn - Odense Friskole. Sportspige-Sanderumhallen ved Sanderumsk. Mand og kvinde -  Tarupvej.  Tre kvinder – Tingkærskolen. Piger - Amtsgården