kløverstier

Kløversti | Bystævnet

Munkebos Bystævne

Indtil sidst i 1700-tallet var landsbyfælleskabet den økonomiske og sociale ramme om landbefolkningens tilværelse. Og sådan havde det stort set været i ca. 800 år.