VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | De små badehuse

På Sydstranden opførtes de første privatejede badehuse omkring 1900. Tæt ud til vandet voksede en bebyggelse op af små badehuse med hver sin bro ud i vandet.

 

Også efter at Nordstranden blev taget i brug regnedes Sydstranden for den fineste.  Badehusene blev opført på et areal, der stadig ejes af kommunen. I 1942 vedtoges første regulativ for at styre bebyggelsen. I 1945 væltede en storm mange af badehusene omkuld. De blev så flyttet vest for stien og skulle her ligge i 2 forskudte rækker.  Stien eller snarere diget blev senest i oktober 2013 sat på prøve. Ved en forhøjet vandstand på1,5 meterslikkede bølgerne toppen af diget.