VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Elias B. Muus

Købmandsgårdene oplevede fra 1850’erne til 1880’erne deres glansperiode med kornhandel af hidtil ukendt omfang.

 

Elias B. Muus ekspanderede voldsomt i denne periode. Til oplagring af korn erhvervede han også den store magasinbygning ved havnen. Kornhandlen gav en livlig trafik i byens købmandsgårde. Landmændene kørte selv deres korn ind til byen og fik – i reglen efter et besøg i skænkestuen – de nødvendige varer med retur. Om efteråret var købmændenes store gårdspladser fuldt belagt, hos Muus med op mod 100 vogne, og endda kunne man se hele vognrækker, der måtte stilles ud på gadernes fortove.

Til byens større købmandsgårde hørte en skænkestue, som havde åbent i den almindelige forretningstid. Her kunne bønderne sætte sig ind, mens deres vogne blev tømt for landbrugsvarer og læsset igen med købmandsvarer.

Muus-koncernen, byens dominerende virksomhed, blev afviklet i 1981 efter 152 års virksomhed. Som mange af tidens storkøbmænd i slutningen af 1800 tallet,  som I. A. Larsen ( fader til maleren Johannes Larsen) og Emil Andresen satte Elias B. Muus en lang række projekter i værk. Han var medstifter af Fyens Disconto Kasse, en af landets første Banker. For fiskerne var afsætningen af fisk et tilbagevendende problem. Problemet blev afhjulpet noget, da Elias B. Muus oprettede en fiskegødningsfabrik, som dog kun var i funktion i en halv snes år.

Muus-gårdens store kompleks er nu renoveret og ombygget primært til lejligheder. Endnu findes der en skænkestue i gården.