kløverstier

Kløversti | Erhvervshavnen

Endnu i 1899 var opfyldningen af de ny indvundne arealer knapt afsluttet. Jernbanens komme ændrede totalt dette billede. Langs den 600 meter lange kajfront blev der trukket et jernbanespor, som en påmindelse om at her mødtes land- og søtransport. Op til dette ladespor og havnevejen anlagdes en hel serie af pakhuse til oplagring og forsendelsesbrug.

Efter 1950 blev hovedparten ad det tunge transportarbejde gradvist overtaget af lastbiler, og til den oversøiske skibsfart udvikledes gigantskibe. I Kerteminde gik erhvershavnen en stille fremtid i møde. I 1994 kom det første skib til erhvervshavnen i december måned. Nu præges havnen af større lystsejlere. I 1997 blev Fjord og Bæltcentret indviet. Syddansk Universitet og Fjord og Bælt beslaglægger en del af den tidligere industrihavn.

I 2013 blev mange af de markante siloer revet ned. Her er der nu et stort asfalt- og græsareal, der står parat til nye tiders visioner og byggerier. Endnu resterer ved årsskiftet til 2015 den høje tårnsilo, byens højeste bygning på ca.42 mog et vartegn, der ses vidt omkring. Tårnsiloens skæbne er endnu uafklaret.