skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Feden

Feden eller Feddet er betegnelsen for det areal af købstadens jorder, der lå syd for Langebro, og som afgrænses i mod syd af Godset Lundsgaard.