VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Friheden

Langegade var i løbet af 1800-tallets første halvdel blevet endnu længere. Hele ”Friheden” området nord for den gamle accisebod, var nu bebygget ud til gadens udmunding i Gl. Hindholmvej for foden af Møllebakken. 

På det nye gadestykke lå husrækkerne som trukket efter en lineal – et resultat af bygningskommissionens arbejde. Ved Peder Møllerstræde/Skolegade begyndte den gamle, middelalderlige bydel med sit mere krogede forløb.

I ejendommen på hjørnet af Peder Møllerstræde/ Langegade ved Hindsholm Porten lå engang den nordlige accissebod. Alle borgere, der skulle ind og handle i byen skulle her betale en afgift. Afgiftssystemet varede til midten af 1800-tallet, hvor købstadsrettighederne blev ophævet.

Strandvejen udmundede i Langegade, hvor Gl. Hinsholmvej begyndte. I 1900 blev jernbanen etableret. Banesporet krydsede den yderste del af Strandvejen. Banen kæmpede sig op af Møllebakken syd for møllen. Da banedriften ophørte i 1967 kom Strandvejen til at følge det gamle banespor til Langegade og Hindsholmvej blev anlagt i det gamle banespor langs stranden. Det er let at se, hvor banen er kravlet op af bakken. Her ligger nu en ejendom med en større åben have og længere vej  ned til Langegade.