VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Fyns største arbejdsplads

Den yderste ende af Lindøalleen er faktisk anlagt på gammel fjordbund, og området vest for Lindøgårdsvej har i den grad skiftet karakter de seneste knap 150 år.

Ved den sidste store Munkebo/Dræby inddæmning i 1871-74 blev den lille ø, Lindø, samme med nogle store lavvandede fjordområder gjort til en del af fastlandet.

Der var kun ganske få indbyggere på Lindø, men øen blev også benyttet som landings- og stejleplads af nogle af munkebofiskerne, der måtte gå den lange vej fra Munkebo via Strandgyden (i dag Lindøalleen) og Lindøgårdsvej til øens vestlige del.

I begyndelsen af 1900-tallet opstod der interesse for at etablere sig med egen bolig for enden af Strandgyden, hvor kirken havde en større jordbesiddelse. Den blev udstykket til 10 private parceller, og der opstod et helt lille, børnerigt fiskersamfund i området. Og det var aktive folk. De havde allerede tidligere gjort deres indflydelse gældende, og Strandgyden var derfor blevet forlænget ind over det indvundne fjordområde og direkte til landingspladsen på Lindø.

Fyns største arbejdsplads

Men i slutningen af 1950’erne skete der afgørende nyt, og idyllen blev stækket. A.P. Møller havde i nogle år puslet med planer om udflytning af Odense Staalskibsværft, og man havde i den forbindelse kastet kærligheden på Lindø, som på grund af jordforholdene var velegnet til etablering af dybe dokker. I 1959 blev værftet indviet og var i lange perioder Fyns største arbejdsplads. Gennem årene var værftet både i mod- og medgang. Det satte for eksempel flere verdensrekorder, både hvad angår størrelse og byggehastighed, og i 2006 navngav man verdens hidtil største containerskib Emma Mærsk, der var første skib i en serie på seks store containerskibe til A.P. Møller. Men de økonomiske resultater på Lindø var ikke tilfredsstillende, og i 2009 tog værftsledelse og bestyrelse beslutning om lukningen af Lindø, og i november 2011 var der afslutningsfest for alle medarbejderne.

Sideløbende med, at værftet skar ned på aktiviteterne og reducerede antallet af medarbejdere, stiftede man Lindø Industripark, der overtag værftsarealerne, kraner og haller. Industriparken satte også gang i udlejning af ledige haller og dokker. Og i dag er der godt 75 lejere af meget forskellige størrelse på værftsområdet. I 2014 var der meget opmærksomhed om firmaet Bladt Industries, der byggede store fundamenter til vindmøller, men den største lejer på de gamle værftsområder har hele tiden været Fayard, der er grundlagt under navnet Fredericia Skibsværft.

Vindmøller og færger

Fayard begyndte flytningen til Lindø i 2010 og er så at sige specialist i reparationer af skibe, der af en eller anden grund har behov for at komme i tørdok. Opgaverne klares ofte i løbet af ganske få dage, men man har også klaret andre og meget opsigtsvækkende opgaver. I 2014 renoverede Fayard således den kæmpemæssige borerig Mærsk Gallant, og man tog fat på arbejdet med at færdigbygge to færger, som skal sejle på Scandlines-ruten Gedser-Rostock fra anden halvdel af 2015.

Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) er også rykket ind på de gamle værftsarealer og har etableret et testcenter til afprøvning af naceller (vindmøllehuse). Testcentret omtales som et af Europas mest højteknologiske centre af sin art. Sideløbende med etablering af centret har vindmøllefirmaet Vestas lejet sig ind på værftsområdet.

Lindø Industripark, der som nævnt blev bygget op samtidig med, at man dæmpede værftsaktiviteterne, var ejet af Mærsk-koncernen, men koncernen var ikke interesseret i arealerne efter værftslukningen, og 1. januar 2014 overtog Odense Havn industriparken.

Strandgyden

Navnet blev bevaret, men det er nu Odense Havn, der har det overordnede ansvar for udviklingen af industriparken og havneterminalen (Lindøterminalen), der ligger lige nord for værftet. Med købet overtog Odense Havn også en del jordarealer i tilknytning til værftet, ja man overtog sågar en del af de huse, som Munkebofiskerne i sin tid byggede for enden af Strandgyden i den såkaldte præstegårdsudstykning samt en del andre private huse, som værftet og Ejendomsselskabet Lindø havde opkøbt i området.

Odense Havn havde imidlertid ikke interesse i at bevare boligerne, så i løbet af 2014 blev i alt ni huse revet ned i området, og kun to af de oprindelige fiskerhuse på præstegårdsjorden er tilbage.