VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Hans Schacksvej. - Indfaldsvej eller overfaldsvej?

I Odense var Kochsgade forlænget. Amtet havde planer om en ny omfartsvej ved Munkebo. Med en ny indfaldsvej i Kerteminde kunne vejen gøres nogle km kortere end Odensevejen syd for fjorden. 

Vejdirektoratet foreslog at indfaldsvejen krydsede Langegade og Strandgade og via smågaderne Skolestræde,Brunstræde og Kamperhoug endte vinkelret på Strandvejen. Vejdirektoratet kunne lokke med et tilskud på 85 % af anlægsudgifterne.

Planen blev mødt med voldsomme protester fra en bred front. Blandt andet blev der peget på, at det ville være en trussel mod byens helhedspræg. Byrådet vedtog dog planen.  Med anlæggelsen af Hans Schacksvej i 1962 -63 tabte bygningskulturen første runde til bilismen. I Langegade og Strandgade forsvandt en række gamle huse, blandt andet en gård fra 1600 tallet, og et par nye blev opført i den stil, der var fremherskende i begyndelsen af 1960 erne.

Efter 1950 skrantede privatbanen. Privatbilismen og godstransport med lastbiler havde udkonkurreret jernbanen. I 1967 blev en ny Hindholmvej anlagt, hvor det gamle banelegeme havde gået. Efter et nyt gadegennembrud kunne Hans Schacksvej forlænges helt ud til Nordre Havnekaj. 

Ved krydset imellem Hans Schacksvej og Hindholmvej etablerede brugsen sig i 1972. Med udvidelser igennem årene er Super Brugsen nu blevet en af landets største brugser, og næsten en attraktion i byen. I 1973 blev der ved krydset bygget et nyt økonomisk skrabet rådhus, og uden byens karakteristiske røde tegltag. Der var ikke penge til det. Banegården blev revet ned og i 1980’erne kom der en rutebilstation og et nyt posthus. Nu er der ikke længere brug for posthuset. I 1997 kom der en ny turistmagnet Fjord og Bæltcentret.