skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Inddæmningerne

Før 1818 var Dræby Fed nærmest en 3-4 km. lang, ret smal odde ud i Odense Fjord. Fjordens sydligste vig strakte sig helt op mod det nuværende lyskryds, hvor Kystvejen i dag skærer Fjordvej-Dræbyvej.