kløverstier

Kløversti | Jernbanen og turismen

Den store banegård lå der hvor rutebilstationen og posthuset nu breder sig. Banelegemet er nu erstattet af Hindsholmvej. Fra stationen kom man ud på Strandvejen.