VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Jernbanen og turismen

Den store banegård lå der hvor rutebilstationen og posthuset nu breder sig. Banelegemet er nu erstattet af Hindsholmvej. Fra stationen kom man ud på Strandvejen. 

Før 1800 lå Strandvejen ved stranden. Men de omfattende molebyggerier og opfyldningsarbejder i begyndelsen af 1800’tallet skubbede efterhånden vejen ind i byen.

Interessen for jernbanen havde været glødende. Ikke så meget af hensyn til persontransporten som erhvervslivets behov for godstransport. Især for landbrug og fiskeri var en regelmæssig og hurtig transport af letfordærvelige varer vigtig. Størrelsen af byen taget i betragtning fik Kerteminde i begyndelsen af 1900 ’tallet faktisk en stor industriproduktion.

Op mod 1900 tallet flyttede naturinteressen tyngdepunkt fra skov til strand, og velhavere begyndte at slå sig ned ved vandet i sommertiden. I 1902, seks år inden turistforeningen blev dannet, udsendtes Kertemindes første turisbrochure. Der var ingen tvivl, hvilke værdier, der skulle satses på. Det var byens placering ved bælt, fjord og skove samt ikke mindst Lundsgaards Klint syd for byen.

Over for Strandhotellet opførtes Kochs Hotel, Tornøs Hotel blev udvidet i 1902. efterhånden kom en del mindre pensionater til, og også mange almindelige husejere kunne skaffe sig en ekstraindtægt ved at udleje sommerboliger. I 1930’erne nåede antallet af badegæster op på 15 – 20.000 på søndage i højsæsonen. Af hoteller er der nu kun Tornøs Hotel tilbage. Strandhotellet og Kochs Hotel er  indrettet til lejligheder. I 1967 stoppede jernbanedriften og året efter blev jernbanebroen nedrevet. Bilismen havde udkonkurreret jernbanedriften. Nu ligger Thorsteds og Rudolf Mathis’ fiskerestauranter, hvor jernbanebroen før var forankret.