kløverstier

Kløversti | Johannes Larsen Museet

Villaen var bevaret stort set uændret siden kunstnerens død i 1961. I museet indgik også Svanemøllen, der var nyrestaureret. Publikum kunne her opleve hele det kunstmiljø, som Alhed og Johannes Larsen havde opbygget i de første årtier af århundredet.

I 1990 blev museet tilført en ekstra dimension, da en ny udstillingsbygning blev opført bagerst i haven. Bygningen blev rammen om den såkaldte Pax-samling, som restauratør ægteparret Tulle og Nan Due Nielsen havde skabt igennem et langt liv, fortrinsvis værker af Johahannes Larsen. I 2000 blev grundstenen nedlagt til en såkaldt særudstillings-bygning, som ved årtusindskiftet resulterede i landsdelens mest velbesøgte kunstmuseum.