kløverstier

Kløversti | Kampen mod sandrevlen

En kamp der skulle komme til at strække sig over fyrre år. I 1798 pålagde regeringen købstæderne, at oprette havnekommissioner.