VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Langebro

Langebro blev etableret i 1400’tallet og spærrede effektivt for sejladsen til Munkebo. Flere gange er der fra Munkebo stillet krav om at der skulle bygges en vippebro, men der kom aldrig noget ud af det. 

Broen blev vedligeholdt ved hjælp af en brokornsafgift, der var pålagt bønder og herremænd i de 16 nærmest liggende sogne.

Langebros konstruktion får vi beskrevet af provst Bøgh i 1770. Broen var 130 m lang. Fire femtedele bestod af tømmer alene, men ind mod begge bredder var den af sten. Igennem århundrederne er broen bygget om adskillige gange.

Den nyeste bro er etableret i 1956 og blev med 14 meters bredde næsten dobbelt så bred som sin forgænger. Det var bilismens tid. I 2013 er en del af havneområdet ændret og en helt ny Renæssancehavn opstået. En del af Langebros kørebane er nu inddraget til cykelsti og et bredt forgængerfelt.

Broen er nu kun halvt så lang som i 1770. Sundet er blevet smallere og er nu smallest, ca. 20 meter, ved de gamle brohoveder til jernbanen. Imellem vandskifterne er der en brusende strøm.

Middelgrunden og øen Melen dukkede op i begyndelsen af 1800’tallet i forbindelse med de omfattende molebyggerier ud mod Storebælt. I de seneste årtier har den stærke strøm atter reduceret den til Middelgrunden.