VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Langeskov – den gamle by

Den rute som jeg nu fortæller lidt om, starter når vi går fra den nye tunnel under jernbanen, ad Nyvej og ud på Odensevej. Handler om byens udvikling efter at Langeskov fik en station.

Omkring 1887-1889 fik Langeskov sin første skole Skallerød skole, beliggende på Odensevej 33. Skolen blev nedlagt i 1954, og eleverne flyttede til den nye skole på Rønningevej, sammen med eleverne fra Rønninge skole. Skolen på Rønningevej har undervejs haft mange navne, men hedder i dag Bakken.

Odensevej 29 - Her var Langeskov og omegns Elektricitetsværk. Midt i 1930’erne blev der lavet badeanstalt i en sidebygning, og det var en stor succes, da der ikke var mange som havde centralvarme og badeværelse den gang. Der var 3 badeværelser med karbad og 2 med brusebad. Det kostede 50 øre for karbad og 25 øre for brusebad. I løbet af 1950’erne blev det hele bygget om til beboelse, og i dag ejes det af Landbrug Fyn.

Odensevej 23 - Her har der blandt andet været Stukfabrikken Dana, senere snedkerværksted.

Odensevej 16 – Landevejskroen som i starten var afholdskro, senere Langeskov kro.

Odensevej 12 - Her boede hr. og fru Mortensen, som begge var fotografer. I 1973 skænkede fru Mortensen hele sit arkiv af glaspladenegativer til det Lokalhistoriske Arkiv i Langeskov.  Det er en samling på ca. 18.269 glasplader fra perioden

1905-1955. Arkivet er i gang med at scanne billederne ind.

Odensevej 1 - Her har der været bageri og bagerforretning siden 1900.

På hjørnet af Vandværksvej og Nyborgvej lå Langeskov mejeri.

På Nyborgvej har der været flere fabrikker, blandt andet Langeskov Sengefabrik, Langeskov Værktøjsfabrik og Langeskov Plovfabrik.

På hjørnet af Nyborgvej og Jernbanegade lå Bomhuset, som i 1946 blev flyttet til den Fynske Landsby. I 1953 opførtes Langeskov Kino, som var ejet af manufakturhandler Eliot Mosumgård.  Biografen lukkede i april måned 1998.

På Mellemstræde lå Langeskov Legetøjsfabrik.

Fra Odensevej går vi ad Jernbanegade. - Jernbanegade hed indtil jernbanen kom Tinghusgyden, fordi vejen førte ned til Tinghuset.

Jernbanegade 1 - Her var der cykelfabrik, og senere blandt andet en cykelhandler.

Jernbanegade 5 - Her lå Langeskov Handelshus. En købmandsgård hvor der også blev handlet med korn, foderstoffer og brændsel (grovvarehandel). Senere blev der isenkræmmer, en cykelhandler og i dag lejligheder.

Jernbanegade 6 – Langeskov Gæstgivergaard, senere Langeskov kro. Mosumgaard havde biograf i krosalen, indtil han byggede den nye biograf i 1953. Senere Østfyns Møbellager og i dag lejligheder.

Jernbanegade 7 - Her lå Langeskov Brugsforening, senere blandt andet bogtrykkeri og Østfyns Avis.

Så går vi igen under jernbanen og kommer op på Smedevænget og drejer til højre mod Jernbanegade. I enden af Smedevænget lå der en møllestensfabrik, derefter blev det maskinfabrik og senest blev det møbelfabrik. I dag ligger bygningerne hen som en ruin.

På hjørnet af Smedevænget og Jernbanegade lå der et ledvogterhus, som blev revet ned i forbindelse med Jernbanegades lukning.

Jernbanegade 9 - Blev revet ned i forbindelse med gadelukningen, men det var her manufakturhandler Eliot Mosumgaard havde en meget velassorteret forretning. 

Jernbanegade 10 - Her startede Langeskov Bank, senere Landmandsbanken som flyttede på centret. Overtaget af Danske Bank og nu lukket.

Jernbanegade 14 - Privat beboelse, derefter kommunekontor og rådhus indtil først i 1970’erne. I dag bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv.

Fra Jernbanegade går vi ad Bakkevej- Der hvor boligområdet Smedkrogen er i dag, lå først Langeskov Træskofabrik, senere Langeskov Finerfabrik og derefter Varebørsen. Området strakte sig altså helt fra Rønningevej og over til Smedevænget.

Før år 1800 hørte så godt som alle bøndergårdene og husene i Rønninge under Rønningesøgård, og næsten alle lå ved kirken. Efter stavnsbåndets ophævelse begyndte fæstegårdene at blive solgt til selveje, og omkring år 1815 blev der opført en mængde nye huse på små jordlodder. Sådan en koloni af huse blev der lagt an til på Hovbanken i Langeskov, og et af disse huse ligger stadig den dag i dag, hvor det første gang blev beboet Mikkelsdag 1816, blot med nogle om- og tilbygninger. Huset kaldes ”Kirkner Hus” og ligger på Hovbanken 9. (For enden af Bakkevej)

Udstykningen blev lagt i forbindelse med den store hovedfærdselsåre over Fyn, og landevejen gik den gang hen over Børmosehusenes jorder, ca. hvor Smedevænget og Henriettevej er i dag, og videre ud forbi Tornskovkroen (Langeskov kro). Den nuværende landevej blev indviet i 1820.

Fra Hovbanken går vi ad Rønningevej til Røjrup sø