VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Langeskov Station

Før – nu og i fremtiden
I 1865 åbnede ”Dronning Louises jernbane”. Jernbanen gik tværs over Fyn, men uden stop i Langeskov.

Den 1. juni 1869 åbnedes en ny holdeplads i Langeskov, dengang en ubetydelig bebyggelse ”Langeskov Huse”.

Egentlig ikke en station, men kun et trinbræt.

I starten var trinbrættet anlagt, så toget kun stoppede hvis der var nogen som skulle af eller på.

Men den 1. september 1888 kunne man under bekendtgørelser i Fyens Stiftstidende læse en notits ” Fra den 1. september er Langeskov Holdeplads beliggende mellem Odense og Nyborg udvidet til Station”.

Det betød i praksis, at de 4 daglige tog i hver retning alle standsede i Langeskov, og det blev muligt at transportere gods. Stationen havde fået sidespor.

Banen var dengang enkeltsporet.

Alt dette blev starten på den udvikling, der førte til den nuværende by, centreret i starten omkring Odensevej, og Jernbanegade som tyngdepunkt.

Den oprindelige stationsbygning var af træ, og da man byggede en ny station i 1889, rev man den gamle ned og den blev genopført som Birkendes første forsamlingshus.

Langeskov station havde sin storhedstid i mellemkrigstiden, hvor togdriften havde gode kår i Danmark.

Den 30. september 1972 blev stationen nedgraderet, og var derved atter kun et trinbræt.

Til sidst standsede kun et enkelt tog dagligt, og den 27. maj 1979 var det slut med persontrafikken. I 1982 blev også sidesporet nedlagt, og så var det helt slut.

Der har efterfølgende gennem mange år været kræfter i gang for atter at få toget til at stoppe i Langeskov, og november 2010 bevilger folketinget 53,1 mill. kr. til genåbning af Langeskov Station.

Projektet udskydes  på ubestemt tid, da billigste licitation ligger over det budgetterede, 

Men juni 2014 bevilliges der 10,4 mill. Kr. ekstra, og ved at Banedanmark også finder besparelser, så udbydes projektet atter, og endelig lykkedes det.

2. marts 2015 blev første spadestik taget til anlæggelse af Langeskov ny Station.

Det er vedtaget, at der skal stoppe 2 tog i timen, et hver vej. Men om det er regionaltog eller intercitytog vides pt. Ikke. Og pga sporarbejde vides første afgang heller ikke, men forventes sensommeren 2016

Den nye station blev indviet søndag den 4. oktober 2016, hvor det første tog – et IC4-tog - stoppede ved stationen kl. 13.56.  

Det blev vedtaget, at der skulle stoppe 2 tog i timen, et hver vej. Stationen blev fortrinsvis betjent af regionaltog, som kørte fra Ringe via Odense til Nyborg. Der var mange forsinkelser og aflysninger.

Langeskov Station fik regionaltogsdriften suppleret med InterCitytog i de travle myldretider, da den nye køreplan trådte i kraft den 13. december 2015. Det betød, at der på hverdage var to InterCitytog mod København fra Langeskov om morgenen og tre retur om eftermiddagen.

Østfyns Pendlerklub kæmpede dog stadigvæk ihærdigt for at få flere InterCitytog til at stoppe ved Langeskov station, og da den nye køreplan for 2017 trådte i kraft den 13. december 2016, kom der InterCitytog i timedrift.