VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Langeskovcentret

Langeskovcentret blev etableret i slutningen af 1969.

Men første overvejelser startedeallerede i 1964 – 1966.

Da centerplanerne tog sin spæde begyndelse, enedes Landmandsbanken (nu Den Danske Bank), og bestyrelsen i Brugsforeningen om, at Landmandsbanken købte en lille manufakturforretning og Brugsforeningen et daværende gartneri (Holger Hansens gartneri) , begge i Jernbanegade.

Nogle af de første interesserede var Lillian og Viggo Petersen, indehavere af Langeskov Boghandel og mejeriejer N.O. Pedersen, Langeskov Mejeri.

Inden Brugsen, som den første forretning, åbnede i det nye center,  var Jernbanegade midtpunktet for forretningslivet i Langeskov. Det var egentlig tale om, at kun Brugsen skulle holde til her. men en ny lokalplan bevirkede, at tanken om et helt nyt center blev født.

Den 2. oktober 1969 kunne Brugsen så åbne for en helt ny og anderledes forretning, end man var vant til. Og den 4 november, en måneds tid efter Brugsen, åbnede Lillian og Viggo Pedersen Langeskov Boghandel. Efterfølgende åbnede merjeriejer N.O. Pedersen 2 butikker – vaskeri og brødbutik, samt en butik, hvor slagtermester Lyngdal åbnede.

Danske bank var også kommet til, og skræddermester V.M. Rasmussen byggede Herrehuset.

Så nu var det blevet til et rigtigt center.

I starten var der ingen overdækning. Dette kom løbende til, med overdækning af selve torvet som blev lavet i forbindelse med centrets 30 års jubilæum i 1999.