kløverstier

Kløversti | Lindø

Også Lindøbyen og Lindøalleen er opkaldt efter den lille ø.

Alleen blev anlagt i etaper i forbindelse med etableringen af Lindøbyen, og den går i en blød bue syd om den nye by fra Munkebovej i øst og direkte mod værftets oprindelige hovedport i vest, der ligger tæt ved den oprindelige ø.

Da A.P. Møller planlagde værft og boliger i Munkebo omkring 1960, købte værftet og Ejendomsselskabet Lindø groft sagt jorden nord for Lindøalleen, medens kommunen gik på opkøb syd for alleen. I dag har Mærsk-koncernen afhændet stort set alle dens jordbesiddelser i Munkebo.