skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Lindøbyen

Grundstenen til de første huse i det, der kom til at hedde Lindøbyen, blev lagt i sommeren 1958, og populært sagt opførte man i alt 900 huse på 900 dage. Det passer ikke helt, men stærkt gik det.