VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Mellem Mølle

Efter Bierne Mølle kom Holts Mølle til. Den synes i 1500-tallet at have heddet Neder Mølle. Sidst i 1500-tallet eksisterede også den tredje mølle, Mellem Mølle, der som navnet angiver, var den midterste og sidst anlagte mølle.

Mellem mølle
Mellem mølle omtales omkring 1600 som en af 3 møller i sognet. Den har gode vandforhold og er ret højt beskattet i 1682 og 1802. I 1682 har den 2 møllehjul og får i 1783 bevilling til en da eksisterende grubbekværn. Omkring 1800 lå der en 4-længet møllegård nord for åen, med overdækket møllehus på begge sider. Udhusbygningerne udvides og ændres gennem 1800-tallet.

 I 1925 opføres nyt stuehus NØ for det gamle. I 1859-1922 var der også en vindmølle. Omkring 1950 ophørte mølledriften.

Mølleejerne strides
Afstanden mellem Bierne Mølle og Mellem Mølle var kun 700 meter, og de to møllers drift var derfor nært forbundne. Ved opstemning af vandet kunne Mellem Mølle forhindre at Bierne Mølle fik vand, når man havde behov, og omvendt ved at lukke sluserne brat op kunne det nedstrømmende vand true selve mølleanlægget ved Bierne Mølle. 

Hvis Bierne Mølle stemmede vandet for højt op blev vandstanden derimod så høj ved Mellem Mølles vandhjul, at de på grund af for meget ”bagvand” ikke kunne bruges ordentlig.

Når de to møller havde forskellige ejere, og de to møllere var stridbare var der rige muligheder for stridigheder, og det var netop tilfældet på landboreformernes tid, hvor en langvarig retssag blev sluttet med en landstingsdom i 1784. 

Baggrunden for stridighederne var, at Bierne Mølle omkring 1775 havde genopbygget sit ødelagte sluseanlæg og samtidig forhøjet opstemningen med ½ alen, hvorved Mellem Mølle generedes af ”bagvand”.

Omvendt påstod Bierne Mølle, at miseren skyldtes at der ved Mellem Mølle var etableret to nye vandhjul udover de to gamle underfaldshjul. De to nye hjul var overfaldshjul og krævede et større fald, hvorfor disse to hjul sad dybere og plagedes mere af ”bagvand”.

Et forlig blev indgået i 1777, men snart efter blussede striden mellem de to møllere op igen, og sagen blev først afsluttet i 1784 ved en stadfæstelse af det oprindelige forlig. Under sagen kom det frem, at begge møller havde indrettet nye gryn- og grubbeværker uden kongelig tilladelse og uden at betale de tilhørende afgifter. En umiddelbar følge af sagen blev derfor, at begge møller blev sat højere i skat.

Mellem Mølle år 2015
Indtil 2002 eksisterede de gamle og meget smukke hvidkalkede bindingsværksbygninger stadig. Nu resterer der kun lidt murværk fra det tidligere turbinehus, og fødekanalen til turbinen er vokset fuldstændig til, så at der kun er en svag vandstrøm. Nu strømmer åen rask af sted under broen. Engang sørgede stigbordene under broen for at åen blev stemmet op og en del af vandføringen blev ledt til turbinen. Efter at vandmølledriften var ophørt etablerede Fyns Amt opstrøms broen en spunsvæg og et stejlt stryg, så at noget af vandstrømmen stadig blev ledt til det tidligere turbinehus og hovedstrømmen fik et jævnt fald under broen, så at fisk og smådyr fik mulighed for fri passage.